Ερυθρόλευκοι… ανερυθρίαστοι

(δε ντρέπονται που το λένε, το γράφουν κιόλας…) Ο χαρακτηρισμός «ΒΟΥΛΓΑΡΕ» δεν αφορά το πρόσωπο αλλά την εντοπιότητα του καταγόμενου…