ÈÅÏÄÙÑÉÄÇÓ ÌÁÑÉÍÁÊÇÓ  ÏËÕÌÐÉÁÊÏÓ - ÁÔËÅÔÉÊÏ ÌÁÄÑÉÔÇÓ(ÔÓÁÌÐÉÏÍÓ ËÉÃÊ 2014-2015) OLYMPIAKOS - ATLETICO MADRID(CHAMPIONS LEAGUE 2014-2015)

Ακόμα να βγει ο κυρ Σάββας;

Ο Ολυμπιακός αδικήθηκε στη Σουηδία λένε οι γαύροι. Ο κυρ Σάββας ο Θεοδωρίδης δεν βγήκε όμως να κάνει δήλωση για…