Browsing: ΚΑΡΦΙΑ

ΚΑΡΦΙΑ ÌÐÅÍÔÏ  ÏÓÌÁÍËÉÓÐÏÑ - ÏËÕÌÐÉÁÊÏÓ (ÃÉÏÕÑÏÐÁ ËÉÃÊ 2016-2017)OSMANLISPOR - OLYMPIAKOS (EUROPA LEAGUE 2016-2017)

Τον έβριζαν, του ασκούσαν κριτική, αλλά την Πέμπτη τους πήρε την πρόκριση. Απ’ ότι φαίνεται…

1 2 3 122