Αγάπη, λατρεία… για τον Χατζηχρήστο!

0

Αναμνήσεις… από τα παλιά σε αγαπημένες γειτονιές… Παρασκευή βραδάκι, όπως τότε στο Latino και το  Ρόμπο, στις δικές μας προσφυγικές γειτονιές…

Παλιές μεγάλες μορφές ήταν εκεί… Ο Αρχηγός, το Αλεκάκι, ο Κίτρινος Κουρσάρος, ο Μπούφιας, ο Γιάννης και άλλοι…


Comments are closed.