Αλεξίου: Έχει κατατεθεί το καταστατικό της νέας ΚΑΕ, η παλιά βρίσκεται σε στάδιο εκκαθάρισης

0

ALEXIOY

Aνακοίνωση εξέδωσε ο πρόεδρος της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ στην οποία επισημαίνει πως η νέα ΚΑΕ περιμένει την οριστική έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης έχω η εκκαθάριση της παλιάς ΚΑΕ τείνει προς την ολοκλήρωση χωρίς όμως αυτή να έχει τελειώσει ακόμα. Ο κ. Αλεξίου με αυτόν τον τρόπο προσπάθησε να λύσει εύλογες απορίες ενώ παράλληλα επιτέθηκε ανοικτά σε όποιον προσπαθεί να βλάψει την ΑΕΚ.

 Ο πρόεδρος της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ κ. Αλέξης Αλεξίου εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση για το τμήμα μπάσκετ του συλλόγου και την μετατροπή σε νέα υγιή ΚΑΕ: Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που τροφοδοτούνται και υποκινούνται από συγκεκριμένα blogs με σκοπό να πληγεί το τμήμα μπάσκετ της ΑΕΚ, η Διοίκηση του Σωματείου, ξεκαθαρίζει ότι:(α) Έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος για τη σύσταση της νέας ΚΑΕ, έχει συνταχθεί, υπογραφεί και κατατεθεί το Καταστατικό της στις αρμόδιες Αρχές, έχει ληφθεί προέγκριση από το ΓΕΜΗ και αναμένεται η ολοκλήρωση του τελικού σταδίου, που είναι η έγκριση της εταιρίας από τον Υπουργό Ανάπτυξης κ η λήψη του ΑΦΜ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.(β) Παράλληλα με τη διαδικασία αυτή και προς αποφυγή οποιωνδήποτε επιπλοκών, η παλαιά ΚΑΕ, έχει ήδη λυθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και έχει τεθεί σε εκκαθάριση από 20.3.2014 με την ίδια απόφαση του Υπουργού, η δε εκκαθάριση βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, καθώς έχει ήδη κατατεθεί αρμοδίως ο Ισολογισμός Έναρξης Εκκαθάρισης και αναμένεται το Πόρισμα των Ορκωτών Ελεγκτών για την κατάθεση και του Ισολογισμού Λήξης της.(γ) Κανένα από όσα πρόσωπα έχουν αναφερθεί στα εν λόγω δημοσιεύματα, δεν έχει οποιαδήποτε ιδιοκτησιακή ή διοικητική σχέση με τη νέα ΚΑΕ ΑΕΚ, η ιδιοκτησία της οποίας θα προκύψει από τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με το Νόμο, και θα ολοκληρωθεί με την κάλυψη του μετοχικού της κεφαλαίου από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται κι επιθυμεί να αποκτήσει μετοχές της, αυτός δε που θα αποκτήσει την πλειοψηφία, είναι προφανές ότι θα ορίσει και τη διοίκηση της επιλογής του. Ως γνωστό προτεραιότητα στην κάλυψη του κεφαλαίου έχουν τα μέλη της ΑΕΚ, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Νόμος και καλούμε κάθε έντιμο ενωσίτη να ανταποκριθεί και να γίνει μέτοχος σε μία νέα υγιή ΚΑΕ.(δ) Ως Διοίκηση, οφείλαμε και οφείλουμε, όσα πρόσωπα ενεργά ασχολούμαστε με το μπάσκετ της ΑΕΚ, παράλληλα με την πρόοδο των γραφειοκρατικών διαδικασιών, να έχουμε προβεί και στην προεργασία για το αγωνιστικό τμήμα αλλά και για το εμπορικό τμήμα, κάνοντας συναντήσεις και προσυμφωνίες με μάνατζερ και χορηγούς, προκειμένου να περιοριστεί στο ελάχιστο ο χαμένος χρόνος και να υπάρχουν έτοιμες προτάσεις και λύσεις, οικονομικής, εμπορικής και αγωνιστικής φύσης.
Τέλος επισημαίνουμε ότι από τούδε και στο εξής, η όποια αναλήθεια και κακόβουλη ενέργεια αποπροσανατολισμού και πρόκλησης βλάβης στην ΑΕΚ, θα παραπέμπεται στη Δικαιοσύνη.


Comments are closed.