Βυζάντιο, Πόντος, Μικρασία

0

3

Συνεχίζουμε την δημοσιεύση παλιών αυτοκόλλητων και σειρά έχει αυτό το Σ.Φ. ΑΕΚ Ίωνες στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Με μήνυμα για την ρίζα μας…


Comments are closed.