Δεν μας Σόδη… τίποτα σε τούτο τον τόπο!

0

01Έβγαλε και το βαρύ οπλισμό η Νέα Δημοκρατία. Πω, πω τι πάθαμε… Τουλάχιστον ο ιερεύς παρέμεινα ατάραχος…

Ν.Ζ.


Comments are closed.