ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΔΩ e-mail: aeklivegr@gmail.com

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Ερωτήματα προς τη διοίκηση της Ερασιτεχνικής

Published

on

21

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε.Κ.

Κύριοι,
Απευθύνομαι σε καθέναν από εσάς ατομικά αλλά και ως σώμα, προκειμένου να σας θέσω τα παρακάτω ζητήματα επί των οποίων θα ήθελα να μου γνωρίσετε γραπτώς τόσο τίς θέσεις σας όσο και τίς ενέργειες στίς οποίες έχετε ήδη προβεί ή έχετε προγραμματίσει.
Ίδρυση της νέας Π.Α.Ε. & Κ.Α.Ε. Α.Ε.Κ.: Ανεξάρτητα από την εκκαθάριση των τέως εταιρειών η ίδρυση τών νέων Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Α.Ε.) θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999 και ειδικότερα τού άρθρου 68 παρ.3-12.
• Η διαδικασία ξεκινά με απόφαση της Γ.Σ. του ιδρυτικού Σωματείου τό οποίο και αποφασίζει τήν ίδρυση της Α.Α.Ε.
• Σε περίπτωση που προϋπάρχει Ταμείο Αμοιβωμένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), το οποίο και μετατρέπεται σε Α.Α.Ε. για την κάλυψη του ιδρυτικού μετοχικού κεφαλαίου προτιμώνται τα άτομα που αποτελούν την διοίκηση του. (παρ.3-4).
• Εφόσον δεν υπάρχει Τ.Α.Α. (παρ.8) ο νόμος επιβάλλει τό ιδρυτικό Σωματείο να καλέσει τα μέλη του μέσα σε διάστημα 10 ημερών να καλύψουν τό μετοχικό κεφάλαιο (εννοείται οτι η υποχρέωση κάλυψης ισχύει μόνο για το ελάχιστο προβλεπόμενο κεφάλαιο το οποίο για τίς Π.Α.Ε. είναι 1 εκ. ευρώ, ενώ για τις Κ.Α.Ε. είναι 80 εκ. δραχμές περίπου 235.000 ευρώ). Η μέγιστη επιτρεπτή τιμή μετοχής είναι τα 30 ευρώ. (παρ.5).
• Αν μέσα στο χρονικό διάστημα των 10 ημερών δεν έχει καλυφθεί το μετοχικό κεφάλαιο, τότε το ιδρυτικό Σωματείο προσφεύγει στο κοινό με δημόσια εγγραφή για την οποία ο νόμος επιβάλλει την λήψη άδειας απο την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η περίοδος για την κάλυψη σε αυτό το στάδιο είναι 15 μέρες. (παρ.6).
• Αν και πάλι δεν έχει καλυφθεί το ελάχιστο οριζόμενο απο τον νόμο μετοχικό κεφάλαιο, το ιδρυτικό Σωματείο μέσα σε 10 μέρες καλύπτει το ίδιο τήν διαφορά. (παρ.7).
• Όλα τα παραπάνω πρέπει να έχουν τελειώσει 10 μέρες πρίν την έναρξη τού Πρωταθλήματος (παρ.11), ενώ αν δεν τηρηθούν οι προθεσμίες που αναφέρονται παραπάνω «η ομάδα της εταιρείας αποβάλλεται από το Πρωτάθλημα και υποβιβάζεται στήν τελευταία θέση της αμέσως κατώτερης κατηγορίας…» (παρ.9).
Δεδομένων όλων των παραπάνω, ερωτάται η Διοίκηση σε ποιές ενέργειες έχει ήδη προβεί ή σκοπεύει (και πότε) να προβεί. Επίσης με δεδομένο ότι τα μέλη του Σωματείου μας (ταμειακώς ή όχι εντάξει, αφού δεν το ξεκαθαρίζει ο νόμος) αριθμώνται σε χιλιάδες είναι επιβεβλημένη η επικοινωνία με τήν Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την επίλυση όλων των σχετικών αποριών για την διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (π.χ. η πρόσκληση τών μελών του Σωματείου να καλύψουν το ποσό της αύξησης αποτελεί δημόσια προσφορά και χρειάζεται προηγούμενη άδεια της ή όχι;), όπως επίσης και για τη σωστή προετοιμασία της, ερωτάσθε αν έχετε ήδη επικοινωνήσει μαζί της. Οφείλετε δε να λάβετε υπόψη ότι απαιτείται αρκετός χρόνος για την λήψη της σχετικής άδειας (τουλάχιστον 20 μέρες) ακόμη και αν ο φάκελος είναι πλήρης. Σας υπενθυμίζω ότι στήν περίπτωση τής «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» απαιτήθηκαν πάνω από 2 μήνες από τήν πρώτη επαφή της με τήν Επιτροπή μέχρι την παροχή της άδειας.
Σύγκληση Απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης: Έχει παρέλθει ένα τρίμηνο από την ημερομηνία κατά την οποία θα έπρεπε (εντός του Ιανουαρίου ή το αργότερο τον Φεβρουάριο) να έχετε συγκαλέσει την Απολογιστική Γ.Σ. του Σωματείου. Ερωτάσθε για τους λόγους της μη σύγκλησης της ως τώρα.
Τροποποίηση Καταστατικού: Γνωρίζω ότι ήδη η προηγούμενη διοίκηση είχε διακριβώσει την ανάγκη τροποποίησης του Καταστατικού μας, στο οποίο υπάρχουν τόσο ορθογραφικά όσο και εννοιολογικά λάθη. Επίσης υπάρχει ανάγκη τροποποίσης του άρθρου 6 το οποίο π.χ. προβλέπει την είσπραξη ποσού εγγραφής (το 2004 είχα πληρώσει 35 ευρώ) το οποίο όμως δεν εισπράττεται τα τελευταία χρόνια, ενώ τυπικά προβλέπεται. Ερωτάσθε αν είναι στις προθέσεις σας να προχωρήσετε στις αναγκαίες τροποποιήσεις του.
Εκκαθάριση Μητρώου Μελών του Σωματείου: Ερωτάσθε αν είναι στις προθέσεις σας η εκκαθάριση τού Μητρώου Μελών του Σωματείου με βάση τό άρθρο 6 παρ.2 το οποίο αφορά στη διαγραφή όσων μελών δεν πληρώνουν την συνδρομή τους για 2 συνεχή έτη. Η διαγραφή αυτών των μελών απαιτεί απόφαση της Γ.Σ.
Δημοσίευση του πρακτικού της συνεδρίασης της 26ης Μαρτίου μαζί με την απόφαση (σκεπτικό) της διαγραφής τών «6»: Δεδομένου ότι η διαγραφή τών «6» η οποία έλαβε χώρα στις 26 Μαρτίου είναι η μοναδική τέτοια ενέργεια στα χρονικά του Σωματείου μας (τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω άλλη), είναι σκόπιμο να δωθούν στην δημοσιότητα τα πλήρη πρακτικά της συνεδρίασης (μαζί με τα απολογητικά τους υπομνήματα εννοείται καθώς και όποιο άλλο σχετικό έγγραφο) όπως επίσης και η ίδια η απόφαση της διαγραφής τους, η έγκριση της οποίας εκκρεμεί από τήν Γ.Σ., για να είναι τα μέλη σε θέση να μορφώσουν γνώμη. Η κίνηση αυτή είναι επιβεβλημένη καθώς το άρθρο 11 με το οποίο τα τέως μέλη (αφού εγκριθεί η απόφαση από την Γ.Σ.) κλήθηκαν σε απολογία και εν τέλει διαγράφηκαν είναι τόσο γενικόλογη και ασαφής που καθίσταται αδύνατος ο προσδιορισμός του παραπτώματος που αυτά διέπραξαν. Στην περίπτωση που δεν δημοσιευτεί το σκεπτικό της απόφασης σας (το οποίο θα χρησιμοποιείται από δω και πέρα ως κριτήριο του τι επιτρέπεται και τι όχι) δεν θα είναι εύκολος ο διαχωρισμός μεταξύ της έκφρασης γνώμης από ένα μέλος (ακόμη και αν στέλνει υπόμνημα στις Κρατικές Αρχές) και οποιουδήποτε τύπου βλαπτικής ενέργειας σε βάρος του Σωματείου μας. Με την δημοσίευση δε της απόφασης θα διασκεδάσετε τις φήμες ότι «η απόφαση δεν δημοσιεύεται για να μην μπορούν οι διαγραφέντες να κινηθούν νομικά εναντίον της, αν το επιθυμούν».
Οικονομική κατάσταση του Σωματείου: Είναι γνωστή η χρόνια οικονομική δυσπραγία του Σωματείου μας, η οποία χειροτέρευσε με την αδυναμία της Π.Α.Ε. (αρχικά και την μετέπειτα χρεωκοπία της) ν’ ανταποκριθεί τόσο στις συμβατικές της υποχρεώσεις (ποσοστά από εισιτήρια, διαφημίσεις) όσο και στις υποχρεώσεις που απέρρεαν από το μεταξύ μας μνημόνιο. Σας ζητώ να δώσετε πλήρη εικόνα για την οικονομική κατάσταση του συνόλου του Σωματείου ανά τμήμα, δίνοντας πλήρη ανάλυση ανα κατηγορία των εσόδων και των εξόδων αντιπαραβάλλοντας τα με τους εγκεκριμένους από το Δ.Σ. σας προϋπολογισμούς όπου αυτοί υπάρχουν (σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιοι καλό θα ήταν να δωθούν οι αναγκαίες εξηγήσεις). Στα παραπάνω στοιχεία πρέπει να συμπεριλάβετε τις υποχρεώσεις του Σωματείου (αν υπάρχουν) πρός το Δημόσιο, τα Ταμεία Ασφάλισης αλλά και πρός τους εργαζομένους του Σωματείου μας.
Σχετικά με τις δηλώσεις του μέλους του Δ.Σ. και Γενικού Γραμματέα κυρίου Αλεξίου, ο οποίος υπαινίχθηκε ότι για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει τό τμήμα μπάσκετ ευθύνεται η χρηματοδότηση των υπολοίπων τμημάτων του Σωματείου: «Νιώθω… άδειος. «Άδειος» με την έννοια, ότι μου έφυγε ένα βάρος. Νιώθω το ίδιο, όπως στην πρεμιέρα μας με Έσπερο στην Πάτρα, στη Βήτα Εθνική. Και πιο έντονα ακόμα. Θέλω να συγχαρώ μέσα από την καρδιά μου πρωτίστως τον Βαγγέλη Ζιάγκο και όλο το τεχνικό επιτελείο γιατί κράτησαν την ομάδα όρθια! Κράτησαν την ομάδα παρά τους πολλούς τραυματισμούς, αλλά και τα οικονομικά προβλήματα, που είχαμε εξαιτίας της «αιμορραγίας» που μας προκάλεσε η ενασχόλησή μας με όλα τα Τμήματα της Ερασιτεχνικής. Ερωτάται τό Δ.Σ. αφενος αν επιδοκιμάζει ή αποδοκιμάζει τις παραπάνω δηλώσεις, αφετέρου αν θεωρεί ή όχι υποχρέωση του την εξεύρεση τρόπου χρηματοδότησης όλων των τμημάτων που διατηρεί το Σωματείο μας. Προσωπικά πιστεύω ότι τό Δ.Σ. οφείλει ν’ ανακαλέσει στην τάξη τόν Γ.Γ. του και να του ζητήσει ν’ ανασκευάσει τίς παραπάνω δηλώσεις, οι οποίες μπορούν ενδεχομένως να γεννήσουν αντιπαλότητες μεταξύ των αθλητών μας στρέφοντας τους τόν έναν απένατι του άλλου το οποίο και σαν ενδεχόμενο μόνο είναι απαράδεκτο.

Είναι ευνόητο ότι εξαιτίας του γενικότερου ενδιαφέροντος των παραπάνω ζητημάτων, τις απόψεις του Δ.Σ. σχετικά με αυτά πρέπει να τίς γνωρίζουν όλα τα μέλη του Σωματείου μας. Για τον λόγο αυτό αλλά και επειδή δεν πιστεύω στη μυστικότητα, σας γνωρίζω ότι μετά την λήψη και πρωτοκόλλησης της παρούσας επιστολής από εσάς θα προχωρήσω στη δημοσιοποίηση της όπως και της τυχόν απάντησης σας.

Με τιμή,
Κοτσώνης Κωνσταντίνος

Με ρίζα από την Πόλη και παππού αθλητή της πρώτης ομάδας βόλεϊ της ΑΕΚ δεν θα μπορούσα παρά να είμαι παράφορα ερωτευμένος μαζί της

Continue Reading
Advertisement