Κατατέθηκε ο ισολογισμός εκκαθάρισης της ΠΑΕ!

0

Σύμφωνα με δημοσίευμα αθλητικής εφημερίδας κατατέθηκε ισολογισμός εκκαθάρισης της ΠΑΕ στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 

aek-uefa

Η εφημερίδα Live Sport αναφέρει ότι στις 26/9 κατατέθηκε ο ισολογισμός με την υπογραφή του τμηματάρχη κ. Ευθ. Μανίκα.

Αναλυτικά:

“Ανακοινώνεται ότι την 26–09–2013 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 101508 ο Ισολογισμός Έναρξης Εκκαθάρισης της 7ης Ιουνίου 2013 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – υπό εκκαθάριση» και αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 330501000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 99113/06/Β/86/57).

Ο Ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης επισυνάπτεται και διαβιβάζεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για τη δημοσίευσή του στο Τεύχος Α.Ε – ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΕΥΘ. ΜΑΝΙΚΑΣ

«Κι ενώ το μόνο που απομένει είναι να καταχωρηθεί πλέον και ο Ισολογισμός Λήξης Εκκαθάρισης της ΠΑΕ για να ολοκληρωθεί οριστικά και αμετάκλητα η διαδικασία λύσης της ΠΑΕ, είναι αξιοσημείωτο πως δεν υπογράφει τον ισολογισμό ο τελευταίος οικονομικός διευθυντής της ΠΑΕ Παναγιώτης Βαλασόπουλος αλλά ο λογιστής Λάμπρος Μπέλεσης. Νομικοί κύκλοι τόνιζαν χτες πως τη διαδικασία μπορεί να προσβάλλει μόνο κάποιος μέτοχος της ΠΑΕ που θα έχει έννομο συμφέρον.Στα αξιοσημείωτα επίσης η “Αρνητική Γνώμη” του Ορκωτή Ελεγκτή Λογιστή Κωνσταντίνου Μακρή που υπέγραψε τον Ισολογισμό Έναρξης με ημερομηνία 31/07/2013 και χαρακτηριστικά σημειώνει: “Κατά τη γνώμη μας, εξαιτίας των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο “Βάση για Αρνητική Γνώμη” ,οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας “Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως – ΑΕΚ Ποδοσφαιρική Ανώνυμος Εταιρεία (Υπό Εκαθάριση)” κατά την 7η Ιουλίου 2013 σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920″.

Ανάλυση
* Συνολικά 8.684.071 ευρώ είναι τα χρήματα που χρωστούσε η ΠΑΕ ΑΕΚ σε ποδοσφαιριστές (της περσινής ομάδας αλλά και παλαιότερους) και τα οποία οι παίκτες πλέον μπορούν να διεκδικήσουν στρεφόμενοι δικαστικά εναντίον των φυσικών προσώπων (μετόχων και διαχεριστών).

* Σε 17.745.957 ευρώ ανέρχονται οι υποχρεώσεις σε φόρους (χωρίς τις προσαυξήσεις) και 2.110.715 ευρώ σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς

* Σε προμηθευτές η ΠΑΕ ΑΕΚ χρωστάει 2.806.064 ευρώ και σε πιστωτές διάφορους 4.283.402 ευρώ. Σε κάποια απ’ αυτές τις κατηγορίες είναι και τα χρέη που άφησε η ΠΑΕ στο υπαλληλικό προσωπικό.

Πάντως δεν χρωστά μόνο η ΠΑΕ, αλλά της οφείλουν χρήματα και διάφοροι πιστωτές όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό Έναρξης Εκκαθάρισης. Συγκεκριμένα:

* Από ¨Πελάτες” έχει να παίρνει 1.964.050 ευρώ

* Από «Χρεώστες Διάφοροι» η οφειλή είναι 1.959.094 ευρώ

Τα χρήματα αυτά υποτίθεται πως έχει κινήσει διαδικασίες να εισπράξει ο Ανδρέας Δημητρέλος, πριν λυθεί η ΠΑΕ ΑΕΚ. Μένει επίσης να διευκρινιστεί αν αυτές οι απαιτήσεις της ΠΑΕ μπορούν να εκχωρηθούν.

Επίσης υπάρχει και ποσό ύψους 22.731.026 ευρώ στην κατηγορία «Επισφαλείς – Επίδικοι πελάτες και χρεώστες», που προφανώς αφορά τις απαιτήσεις από Μάκη Ψωμιάδη.

Στα αξιοσημείωτα επίσης ότι η ΠΑΕ είχε στο ταμείο της 171.293 ευρώ (!) στις 31 Ιουλίου 2013 και ότι το σύνολο των ζημιών της εταιρείας ανέρχεται σε 60.661.479 ευρώ.

Όλα αυτά βεβαίως σε λίγο καιρό θα ανήκουν στο παρελθόν και οι μεγάλοι χαμένοι της υπόθεσης θα είναι οι ποδοσφαιριστές και οι υπάλληλοι. Το Δημόσιο που προ 10ετίας άφηνε ανεξέλεγκτο τον Μάκη Ψωμιάδη να αλωνίζει στην ΠΑΕ ΑΕΚ, είχε τη δυνατότητα να διεκδικήσει τα χρήματα με εκχώρηση από την ΠΑΕ των απαιτήσεων Ψωμιάδη, αλλά το Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν ψήφισε την σχετική τροπολογία».


Comments are closed.