“Οι ανομολόγητες ορθόδοξες ανορθοδοξίες”

0

Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα, που τούτες οι αράδες γράφονται, και παλιές θύμησες το αιρετικό και μπερδεμένο μυαλό μου κατακλύζουν! Τον ευσεβή πρωτοεπίτροπο της εκκλησιάς μας και δικό μου πάππο θυμάμαι, που σαν σήμερις από την θεία λειτουργία επιδεικτικά απουσίαζε κι εμάς τους εγγονούς του, για ψάρεμα από το χάραμα πήγαινε.

Κι εκεί, ανάμεσα στο ποντάρισμα και το τράβηγμα του γιουρταριού, για τα παλαιϊκά και τους ένδοξους προγόνους μάς μιλούσε. Στην αγάπη εκεινών προς την ελευθερία, στους αγώνες και τις θυσίες τους και ιδιαίτερα στην επίδοσή τους σε γράμματα, επιστήμες και τέχνες με περισσή ζέση ο σοφός γέροντας επιμένοντας. Γιατί,όπως έλεγε, εμάς την φύτρα του ‘Ελληνες πάνω απ’ όλα ήθελε και καλούς βέβαια Χριστιανούς, πιστούς όμως στον Χριστό και όχι στον Σαούλ, όπως τον Παύλο συχνά πυκνά αποκαλούσε. Πολλά χρόνια μετά,το φέρσιμο του πάππου μου κατανόησα και τα λόγια του κατάλαβα! Όταν κι ελόγου μου γράμματα έμαθα και τις γραφές ο ίδιος μελέτησα…

Γράφει ο Ίων Θάρσυνος

Αδυνατούσε ο Έλληνας και καλός Χριστιανός πάππος μου τους πολλούς κι απανωτούς αναθεματισμούς της ημέρας κατά των Ελλήνων να ακούει και, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, να σταυροκοπιέται. Πως θα μπορούσε άλλωστε, όταν“Τοις τα ελληνικά δεξιούσι μαθήματα”, ”Τοις μετά των άλλων μυθικών πλασμάτων και τας πλατωνικάς ιδέας ως αληθείς δεχομένοις”, ”Τοις δεχομένοις και παραδιδούσι τα μάταια ελληνικά ρήματα”, ”Τοις την μωράν των έξωθεν φιλοσόφων λεγομένην σοφίαν προτιμώσι” ο ίδιος τον εαυτόν του τοποθετούσε και το “ανάθεμα τρις” δεκάδες φορές δεχότανε; Εκεινούς μάλιστα,που στους αναθεματισμούς δεν αντιδρούσαν,”στούρνους γραικύλους”ο γερο-Γιάννακας αποκαλούσε. Και δίκιο είχε! Γιατί ή τα λόγια των ψαλμών δεν καταλά-βαιναν, οπότε στουρνάρια ήσαντε, ή τα καταλάβαιναν αλλά καθόλου δεν τους ένοιαζε, αφού γραικύλοι και ρωμηοί μέσα τους ένιωθαν. Συμπεριφορές,αντιδράσεις κι αισθή-ματα που δυστυχώς μέχρι σήμερα καλά κρατούν…

Με τους “στούρνους”λιγότερους ακόμη όμως πολλούς και τους”γραικύλους-ρωμηούς” αμέτρητους, από τους οποίους οι περισσότεροι τους “ελληναράδες”παριστάνουν! Ελλη-ναράδες που, στα μπροστινά στασίδια της κάθε εκκλησιάς πάντα στήνονται, μεγαλό-πρεπα σταυροκοπιούνται και με αναθεματισμούς ή δογματισμούς λούζονται δίχως ποτέ να αντιδρούν. Ελληναράδες που, προχτές στη Βουλή, την ελεύθερη μετάφραση της Αγίας Γραφής καταψήφισαν, ώστε η πλέμπα, από στούρνους να συνεχίσει να απαρτί-ζεται και στην τύφλα της να παραμένει. Γιατί, αν στην γλώσσα της κάποια κείμενα δια-βάσει ή ακούσει, μάλλον θα προβληματιστεί και παραπέρα εξηγήσεις σίγουρα θα ζητήσει. Και άντε μετά, οι φερόμενοι ως θεματοφύλακες της πίστης ελληναράδες, λαϊκοί και κληρικοί, τους πρώην στούρνους να μαζέψουν…

Όταν αυτοί δεν θα ακούνε, “Πάσα ψυχή εξουσίαις υπερεχούσαις υποτασσέσθω. Ου γαρ έστιν εξουσία ει μη υπό Θεού, αι δε ούσαι εξουσίαι υπό του Θεού τεταγμέναι εισίν, ώστε ο αντιτασσόμενος τη εξουσία τη του Θεού διαταγή ανθέστηκε. Οι δε ανθε-στηκότες εαυτοίς κρίμα λήψονται… Ου γαρ εική την μάχαιραν φορεί…”και τα λοιπά “σοφά” μα σήμερα ακατάληπτα, που ο Παύλος στην προς τους Ρωμαίους επιστολή του γράφει κι επιτάσσει, αλλά θα καταλαβαίνουν πια ότι, ”Κάθε άνθρωπος πρέπει να υποτάσσεται στις ανώτερες αρχές, διότι δεν υπάρχει καμιά εξουσία χωρίς τη θέληση του Θεού, οι εξουσίες δε που υπάρχουν, έχουν από τον Θεό οριστεί κι εκείνος που αμφισβητεί την εξουσία, αντιτάσσεται στην διαταγή του Θεού. Όσοι δε, δεν υπακούσουν και αντισταθούν θα τιμωρηθούν… Διότι δεν είναι έτσι άσκοπα ζωσμένη με το μαχαίρι…”.

Να γιατί στον ξεσηκωμό το τότε Ιερατείο απέναντι στάθηκε και ουδέποτε κατά του Σουλτάνου τάχτηκε! Με την θέληση του Θεού οι εξουσίες του “τεταγμέναι”ήσαν κι εκείνο όφειλε “εξουσίαις υπερεχούσαις υποτασσέσθω”. Το είχε εξάλλου πει και ο Κο-σμάς ο Αιτωλός: ”Ήξερεν ο Θεός πως τα άλλα ρηγάτα(τα Καθολικά)μας βλάπτουν εις την πίστην. Και δια να μην κολασθούμεν, το έδωσε(το Βυζάντιο)του Τούρκου, και τον έχει ο Θεός τον Τούρκον, ωσάν σκύλον να μας φυλάη”. Οι επαναστάτες του 21 λοιπόν “αντιτασσόμενοι τη εξουσία τη του Θεού διαταγή ανθέστηκαν” και τον σκύλο,που με Θεϊκή εντολή τους φυλούσε, έδιωξαν! Ανάθεμα τρις στους αρνησίθεους,αν και λίγο μου φαίνεται να είναι! Μάχαιρα τότε τους έπρεπε…


Comments are closed.