“Ο Μακρυγιάννης τα είπε… Εμείς τα λησμονήσαμε”

0

ΘΑΡΣΗς Ο ΛΟΓΟς & ΘΡΑΣΥς

Προχτές, τα Απομνημονεύματα του Στρατηγού Μακρυγιάννη ξεφυλίζοντας, παλιές και ξεχασμένες σημειώσεις μου κι έντονα, από την αφεντιά μου, τονισμένες παραγράφους στις πολλές σελίδες του δίτομου βιβλίου ανακάλυψα! Η επικαιρότητά τους τότε με είχε εντυπωσιάσει και, ρε γαμώτο, αυτό συνεχίζει να ισχύει.

Γράφει ο Ίων Θάρσυνος

Αποφάσισα λοιπόν κάποια από τα τονισμένα να σας παραθέσω και μόνοι σας να κρίνετε. Ελόγου μου, πέρα από την πιστή αντιγραφή, καμιά σαρανταριά λεξούλες όλες κι όλες άλλαξα, τους τωρινούς πρωταγωνιστές της τύφλας, της κατάντιας και της αλλοκοτιάς μας απλά για να δείξω.

[..]Πολλοί βουλευτάδες και υπουργοί δεν είχαν τίποτε όταν ήρθαν από τα χωρία τους και τώρα έχουν κομπόδεμα γερό. Και παραλυσίες πλήθος. Από την χούντα τότενες γλυτώσαμε και εις την ηθικήν αυτείνων αντέσαμε… Κι’ελαμπρύνθη το σύστημα και τα πλοκάμια του κι’ όλες οι ξεκλησμένες παντιέρες και οι σαβούρες του τόπου.

[..]Παιδιά της μπόρσας έχομεν οπού μας κυβερνούν και δυστυχία και της πατρίδος και εμάς. Κι άλλοι είναι παιδιά των αφεντάδων, άλλοι παιδιά αλλουνών χειρότερων από τους αφεντάδες. Η πατρίς η δυστυχής κυβέρνησιν δεν είδε με τα μάτια της, ούτε θα ιδή. Κι ο Θεός να βγάλη εμένα ψεύτη κι άδικον κι αυτούς πατριώτες και αληθινούς.

[..]Τότε αυτός,πανούργος ενώθη με τους ξεκλησμένους ανθρώπους κι έπαιξε την πατρίδα όπως ήταν η όρεξή του. Μαθητής των ξένων και κατεξοχή της μπόρσας, τέ- τοια φώτα σαν εκεινών θα δώσει εις την πατρίδα και τέτοια έργα θα ‘νεργήση. Αλοί- μονο εις την πατρίδα και εμάς,όπου θα χαθούμε μαζί μ’ αυτείνη.

[..]Οι κυβερνήτες μας φέρνουν οπαδούς της τυραγνίας να τους οδηγήσουνε πως τυραγνούνε οι τύραγνοι, να τυραγνήσουν κι αυτοί.

[..]Και κυβερνιώμαστε και τώρα καθώς πρώτα και χειρότερα. Και σε όλες της τάξες από την μεγαλύτερη και κάτου και εις την κυβέρνησιν και βουλές και παντού εις το Κράτος, δεν γνωρίζει το σκυλί τον αφέντη του. Κλεψιές στα ταμεία και στα ‘σοδήματα ληστείες. Η αρετή, η αλήθεια, ο πατριωτισμός εχάθηκαν. Ότι όποιος έχει αυτά τον κιν-τυνεύουν, κι όθεν ψεύτης και κατεργάρης και κλέφτης, ή ντόπιος ή ξένος, εκείνος έχει μονάχα την τύχη του.

[..]Όλοι οι προκομένοι άντρες των παλαιών Ελλήνων, οι γοναίγοι όλης της ανθρωπό-της κόπιαζαν και βασανίζονταν νύχτα και ημέρα μ’αρετή, ‘λικρίνειαν, με καθαρόν ενθουσιασμόν να φωτίσουνε την ανθρωπότη και να την αναστήσουν να ‘χη αρετή και φώτα,γενναιότητα και πατριωτισμόν… Έντυναν τους ανθρώπους αρετή, τους γύμνωναν από την κακή διαγωήν και τοιούτως θεωρούσαν γενικώς την ανθρωπότη και γένονταν δάσκαλοι της αλήθειας. Κάνουν και οι μαθητές τους οι Ευρωπαίοι την ανταμοιβή εις τους απογόνους εμάς-γύμναση της κακίας και παραλυσίας. Τέτοι’ αρετή έχουν, τέτοια φώτα μας δίνουν. Οι ανθρωποφάγοι φτόνησαν την ιστορία και μας έσπειραν την αρετή τους, διχόνοια, φατρία, κατασκοπεία, της ακαθαρσίες της δικές τους, κ’ έφκειαξαν την πατρίδα μας παλιόψαθα με τα φώτα της τύραγνης μπόρσας, με την αρετή της διαβολής, με τους μαθητές των ξενόφερτων μαντάτων, με τους οπαδούς της ψευστιάς.

[..]Τους αντίθετους ήθελαν να τους κόψουν με το κοπίδι, οπού ήφεραν οι φωτισμένοι άνθρωποι της Ευρώπης, να κόψουν τους τεμπελχανάδες Έλληνες-κ’ έπρεπε να κόψη η ΗΠΑ την αγερωχία της, η Γερμανία την δική της και η Ρουσσία το ίδιον,κι η Ευρώπη τα νιτερέσια της και ύστερα να κόψη κι η ίδια το αστενή κεφάλι της.

[..]Το λοιπόν δουλέψομεν όλοι μαζί, να φυλάμεν την πατρίδα κι όλοι μαζί να προσφέ-ρωμεν και να μην λέγη ο δυνατός “εγώ”, ούτε ο αδύνατος… Να είμαστε εις το “εμείς” κι όχι στο “εγώ”. Και εις το εξής να μάθωμεν γνώση, αν θέλωμεν να φκειάξωμεν χω-ρίον, να ζήσωμεν όλοι μαζί.
Δύο αιώνες πριν ο Στρατηγός τις παραπάνω “φράσες” έγραψε, η “τυραγνία” όμως συνεχίζεται και το κεφάλι των Ελλήνων “αστενή” παραμένει!


Comments are closed.