Το “Γ. Καραϊσκάκης” σε αντιδιαστολή με το γήπεδο της ΑΕΚ

0

catsΣυνεχίζοντας την περιήγηση μας στα ποδοσφαιρικά γήπεδα ήρθε ή ωρα του Σταδίου (έτσι ονομάζεται επισήμως) Γ. Καραισκάκης. Οι περισσότερες ομάδες χρειάζεται να βρουν χώρο, να κάνουν μελέτες, νόμους, να αντικρούσουν προσφύγες κτλ ώστοσο ο Ολυμπιακός εκμεταλευόμενος και το πιο χαλαρό νομίκο πλαίσιο της επόχης λόγω Ολυμπιακών Αγώνων έχτισε ένα σύγχρονο γήπεδο πρόδιαγράφων FIFA-UEFA 4 αστέρων.

Στάδιο Γ. Καραισκάκης περιγραφή έργου

• Χωρητικότητα 32.115 Θεατές
• 40 σουίτες
• 4 αποδυτήρια
• Μουσείο Ολυμπιακού
• 34 θύρες(εκτός της θύρας 13)
• Στέγαστρο
• Ενσωματωμένο φώτισμο προδιαγράφων UEFA
• Χώρος στάθμευσης 2500 θεάτων
• Χρόνος εκκένωσης 7 λέπτα(γράφεται κιόλας για την γνωστή τραγωδία)

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι τα καταστήματα καταλαμβάνουν χώρο 6500 τ.μ.

Περιλαμβάνονται και άλλοι βοηθητικοί χώροι που για οικονομία χώρου δεν χρειάζεται να αναφερθούν.

Από το παλιό γήπεδο στο νέο

Μετά από πολυετές “σήριαλ”, τον Απρίλιο του 2003 η χρήση του Σταδίου Καραϊσκάκη πέρασε στον Ολυμπιακό, που ανέλαβε να κατασκευάσει στη θέση του ένα νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο, με την υποχρέωση να το παραδώσει έτοιμο για χρήση κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Ο σύλλογος ακόμη υποχρεούται να καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα, να πληρώνει στη ΓΓΑ το 15% των εισπράξεων μετά το 2019 και να παραχωρήσει και πάλι το γήπεδο στη ΓΓΑ το 2052.

Το παλαίο στάδιο κατεδαφίστηκε το Μάιο του 2003 και κατόπιν ξεκίνησε η κατασκευή του νέου γηπέδου (με βάση μελέτη του αρχιτεκτονικού γραφείου aa Asociates και της ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΕ). Το έργο ολοκληρώθηκε από την J&P-ΑΒΑΞ σε χρόνο ρεκόρ 14 μηνών και παραδόθηκε στις 30/6/2004 με κόστος € 60.000.000 (τα 20 ίδια κεφάλαια και τα 40 τραπεζικός δανεισμός).

Η υπόθεση ξεκίνησε το 1997, με το δίλημμα «ή να δοθεί στον Ολυμπιακό ή κατάρρευση της εγκατάστασης» που ανήκε στην ΕΟΕ (πρώην ΕΟΑ)… Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του τότε υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, Κ. Λαλιώτη: «Το δίλημμα δεν είναι η πρόταση του Ολυμπιακού και η απάντηση της ΕΟΑ, αλλά αν θα γίνει παρέμβαση ή κατάρρευση του ιστορικού γηπέδου.Η ΕΟΕ είχε κάνει διαγωνισμό, και το Νοέμβρη του 1999 ανακοίνωσε ότι ανατέθηκε στην εταιρεία AΛTE AE το έργο ανακαίνισης και επέκτασης του σταδίου με δικά της κεφάλαια έναντι εκμεταλλεύσεως του Σταδίου για τα επόμενα 20 χρόνια. Στη συνέχεια, δέχεται να υποκατασταθεί η ΑΛΤΕ από τη STADKA AE την οποία αποτελούσαν η ΑΛΤΕ με 49%, η ΘPYΛOΣ AE (ποσοστό μεγαλύτερο του 90% ανήκε στον Σωκρ. Κόκκαλη) με το ίδιο ποσοστό και ο αρχιτέκτονας Αγιοστρατίτης με 2%.

Σύμφωνα με τον νομικό σύμβουλο της ΕΟΕ «μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις οδήγησαν σε (προφορική) συμφωνία τροποποιήσεως του αντικειμένου της σύμβασης και σε αναμόρφωση του χρονοδιαγράμματος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη αποπεράτωση του έργου προς υποδοχή Ολυμπιακών αθλημάτων σύμφωνα με τους Ν. 2598/98, 2731/99 και 2941/2001, καθώς και σε παράταση του χρόνου εκμετάλλευσης από τον ανάδοχο από 20 χρόνια σε 24. Παραλλήλως η ΕΟΕ έχει δεσμευτεί με επανειλημμένες επιστολές της να παραχωρήσει το στάδιο ως έδρα της ΠΑΕ Ολυμπιακός μετά την αποπεράτωσή του, ενώ είναι δυνατή και η παραχώρηση, υπό κατάλληλους οικονομικούς όρους και των μη αθλητικών χώρων αυτού στην ΠΑΕ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 56 του Ν. 2725/99. Η σύμβαση αυτή καταγγέλθηκε όχι μόνο από την αρχική ανάδοχο ΑΛΤΕ, αλλά και από τη STADKA και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε, με αποτέλεσμα να κηρυχτεί η ΑΛΤΕ έκπτωτη».

Ο χρόνος τελείωνε, ακόμα περιμένει η ΕΟΕ

Στις υπόλοιπες πιέσεις λοιπόν προστέθηκε και η πίεση του χρόνου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ετσι η κυβέρνηση προχώρησε στην ολοκλήρωση της επιχείρησης. Παρά το γεγονός ότι: «Η τυχόν δέσμευση της ιδιοκτησίας της ΕΟΕ επί 30 χρόνια και η διά νόμου αφαίρεση από αυτήν της διοικήσεως και διαχειρίσεως του σταδίου – μετά κατάργηση του άρθρου 16 του Ν. 3198/55 και του άρθρου 2θ του ΠΔ 130/2000, που συνεπάγεται, όπως προελέχθη, ανατροπή και του ρόλου αυτής ως εκμισθώτριας του σταδίου κατά το άρθρο 2725/99, κατ’ ουσία καθιστά κενό περιεχομένου το δικαίωμα ιδιοκτησίας και ως εκ τούτου δεν είναι συνταγματικώς ανεκτή, έστω και αν δε συνίσταται σε αφαίρεση της κυριότητας. Εξάλλου μία τέτοια νομοθετική παρέμβαση θα παραβίαζε και την αρχή της αναγκαιότητας.

Η διοίκηση και διαχείριση του σταδίου “Καραϊσκάκης” αποτελεί όχι μόνο δικαίωμα της ΕΟΕ, αλλά και υποχρέωση αυτής. Οι αρμοδιότητες που τής ανήκουν κατά το άρθρο 2θ του ΠΔ 130/2000 και το άρθρο 2 του Ν. 3148/55 είναι ανεκχώρητες, ως αναγόμενες στην εκπλήρωση δημοσίου σκοπού. Μεταξύ των σκοπών της ΕΟΕ δεν περιλαμβάνεται η εκποίηση της ακινήτου περιουσίας της ούτε υφίσταται σχετική αρμοδιότητα της Ολομελείας ή άλλου οργάνου της. Το συμπέρασμα αυτό δε μεταβάλλεται εκ της τυχόν παροχής άλλου ανταλλάγματος στην ΕΟΕ και ιδίως ακινήτων προς εκμετάλλευση, αφού η εκμετάλλευση ακινήτων δεν αποτελεί εκπλήρωση των σκοπών της ΕΟΕ.
Ανεξαρτήτως του ιστορικού δεσμού της ΕΟΕ με το στάδιο “Καραϊσκάκης” και της αοριστίας του τυχόν προσφερομένου ανταλλάγματος, τόσο ως προς το είδος και το περιεχόμενο όσο και ως προς την αξία του ανταλλάγματος, η ανταλλαγή είτε της κυριότητας είτε της επί μακρό χρόνο διοικήσεως, διαχειρίσεως, χρήσεως και καρπώσεως του σταδίου με άλλα ακίνητο δεν είναι σύμφωνη με τον καταστατικό σκοπό της ΕΟΕ. Εξ άλλου η ΕΟΕ δεν μπορεί να στερηθεί το θεσμοθετημένο έσοδό της από τα εισιτήρια και τις διαφημίσεις χωρίς να εκτεθούν τα μέλη της Διοικήσεώς της σε κίνδυνο σοβαρών ευθυνών και οποιαδήποτε συμβατική λύση θα πρέπει να διασφαλίζει τον πόρο αυτό».
Παρ’ όλα αυτά η κυβερνητική επιταγή έγινε δεκτή. Η ΕΟΕ αποφάσισε – κατά πλειοψηφία – να δεχτεί την παραχώρηση. Με αντάλλαγμα ισόχρονη παραχώρηση στην ΕΟΕ της χρήσης και διαχείρισης εκτάσεως 60 – 70 στρεμμάτων στο χώρο του ιπποδρόμου, για τη κατασκευή αθλητικών υποδομών που θα εξυπηρετούν όλες τις άλλες αθλητικές δραστηριότητες, των οποίων προβλέπεται σήμερα η εξυπηρέτηση στο ιστορικό στάδιο με εξαίρεση το ποδόσφαιρο. Και με διαβεβαίωση ότι θα εξασφαλιστεί με νομοθετική ρύθμιση ταυτόχρονα με την παραχώρηση, η κατάλληλη χρηματοδότηση για την κατασκευή των αναγκαίων εγκαταστάσεων. Ακόμα περιμένει….Οταν ο επιχειρηματίας Σ. Κόκκαλης διαπραγματευόταν την πώληση της ποδοσφαιρικής εταιρίας Ολυμπιακός, στο τίμημα δεν συμπεριλαμβανόταν το «Γ. Καραϊσκάκης». Αυτό – ως εκμετάλλευση – πουλήθηκε ξεχωριστά, με διαφορετικό τίμημα, κατά 50% στον Γ. Λαυρεντιάδη. Και το υπόλοιπο στον νυν μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ, Βαγγ. Μαρινάκη.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί οτι πριν λίγα χρόνια έγινε συντηρητική κατάσχεση του 50% του γηπέδου Καραϊσκάκη που ανήκει στους Λαυρεντιάδη-Ρογκόπουλο προκειμένου να διασφαλιστούν μέρος των περιουσιακών στοιχείων των μετόχων της Proton Bank.

Συμπέρασμα: Ο Ολυμπιακός εκμεταλλευόμενος την διοίκηση του, την πολιτική ηγεσία της χώρας και κυρίως τους νόμους και το γενικότερο κλίμα λόγω των ολυμπιακών αγώνων κατασκεύασε ένα σύγχρόνο γήπεδο. Bλέπουμε πως αν η ΑΕΚ είχε κινηθεί πιο έξυπνα τότε θα είχε εκείνη το δίκο της γήπεδο.

Κώστας Θεοδωρόπουλος


Comments are closed.