Δόξα σοι ο Θεός…!

0

Αφού τα κράτη διεθνώς είναι μαζί μας ξέρετε,
κάθε μου επιφύλαξη κι αμφιβολία αίρεται
κι ας πούμε Δόξα τω Θεώ, κάνοντας τον σταυρό μας,
h δύση κι η ανατολή είναι με το πλευρό μας!
Περισσότερα στην επίσημη σελίδα του Παγκυπριώτατου


Comments are closed.