Κάλαθοι αχρήστων…!

0

Εις τους δρόμους και πλατείες κεντρικούς κατά το πλείστον,
εγκατέστησαν οι Δήμοι και καλάθους των αχρήστων,
ούτως ώστε οι δημότες να τους βλέπουνε μπροστά τους
κι εκεί μέσα να αποθέτουν – υποθέτω – τ’ άχρηστά τους…
Περισσότερα στην επίσημη σελίδα του Παγκυπριώτατου


Comments are closed.