Κουμπιά…!

0

Κατέστη πια πεποίθηση του κόσμου γενική,
πως ότι οι εγκέφαλοι οι ηλεκτρονικοί,
μετέτρεψαν τον βίο μας και την ζωή μας πια
να εξαρτάται ειδικά, μόνον απ’ τα κουμπιά!
Διαβάστε όλες τις σκέψεις του θρυλικού ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΤΑΤΟΥ εδώ.


Comments are closed.