Μάγειροι…!

0

Μετά μεγίστης προσοχής κι εντάσεων απείρων,
ο κόσμος παρακολουθεί… πολέμους των μαγείρων,
διότι όπως έκριναν της… μάσας ειδικοί μας,
εκτός από την γλώσσα μας,
τα άσχημα τα τόσα μας,
χρειάζεται βελτίωση και η μαγειρική μας!

Περισσότερα στην επίσημη σελίδα του Πακγυπριώτατου


Comments are closed.