Όσο υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί θα υπαρχουν δράστες και θύματα

0


Comments are closed.