Ττοουλήδες…!

0

Πως νόμιζα πως ζούσαμε σε σύγχρονους καιρούς,
αφού το χρονολόγιο, μου δείχνει άλλ’ αντ’ άλλων,
σε περιόδους είμαστε κακούς, φαρμακερούς,
σε περιόδους δυστυχώς, της αμαθείας μάλλον!

Η συνέχεια στην επίσημη σελίδα του Παγκυπριώτατου


Comments are closed.