Άδεια για να χρηματοδοτήσει την Αγιά Σοφιά ζητά η ΑΕΚ!

0

Την άδεια να χρηματοδοτήσει τις εργασίες στο υπό κατασκευή γήπεδο της Αγιάς Σοφιάς, ζητάει η ΠΑΕ ΑΕΚ, με αίτημα της, στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού

 

Για να γίνει κάτι τέτοιο άλλωστε, σύμφωνα με το νόμο 4603/2019, του Γιώργου Βασιλειάδη, χρειάζεται άδεια από την ΕΕΑ.

Αναλυτικά το άρθρο 43 του νόμου  ν.4603/2019 αναφέρει τα εξής:

«Αθλητικές ανώνυμες εταιρείες μπορούν, ύστερα από άδεια της Ε.Ε.Α:

(α) να χρηματοδοτούν τα ιδρυτικά τους αθλητικά σωματεία για τον σκοπό της ανέγερσης, ανακατασκευής, επισκευής ή και συντήρησης των αθλητικών τους εγκαταστάσεων και

(β) να αναθέτουν, με δική τους αποκλειστική δαπάνη, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της επιλογής τους, την ανέγερση, ανακατασκευή, επισκευή ή και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στο ιδρυτικό τους αθλητικό σωματείο ή σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή στο Ελληνικό Δημόσιο, και τις οποίες έχουν δικαίωμα, βάσει νόμου ή σύμβασης, να χρησιμοποιούν για τις προπονητικές ή και τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

2. Η άδεια της Ε.Ε.Α. της παραγράφου 1 χορηγείται, ύστερα από σχετική αίτηση της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε., εφόσον: (α) συναινεί το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 ή ο ιδιοκτήτης των αθλητικών εγκαταστάσεων στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1, (β) δεν θίγονται υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, (γ) δεν θίγεται η οικονομική βιωσιμότητα της Α.Α.Ε. και (δ) διαπιστώνεται η νομιμότητα της προέλευσης των κεφαλαίων της χρηματοδότησης. Αν δεν συντρέχουν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, η σχετική αίτηση απορρίπτεται αιτιολογημένα».

Το αίτημα της ΑΕΚ πήρε αναβολή για τις 3/10.

Η ανακοίνωση της ΕΕΑ:

Αίτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ περί χορήγησης άδειας, κατ’ άρθρο 43 του ν.4603/2019.

ΑΝΑΒΟΛΗ για τις 03-10-19.


Comments are closed.