Η Εφημερίδα μας!

0

Τις βρήκα κιτρινισμένες!
Εντάξει, μα μετά από 38 χρόνια πάλι καλά που μπορούν να διαβαστούν με την ίδια ευκολία που τις παίρναμε στα χέρια μας, τότε στον «κάμπο» του Σουάννι στην Τρίπολη της Λιβύης!
Περισσότερα εδώ


Comments are closed.