Μοναδική έρευνα: Από που ήρθαν οι πρόσφυγες της Νέας Φιλαδέλφειας;

0

Έρευνα-Επιμέλεια: Χάρης Αναστασιάδης

Οι εργασίες οικοδόμησης του προσφυγικού συνοικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας ξεκίνησαν το 1924 και ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 1927. Ο συνοικισμός αποτελείτο συνολικά από περισσότερα από 500 κτίρια και 1700 κατοικίες όλων των τύπων, μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες με κεραμοσκεπές. Η Νέα Φιλαδέλφεια σύμφωνα με την απογραφή του 1928 είχε 6337 κατοίκους.


Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, οι πρόσφυγες που κατοίκησαν στον προσφυγικό συνοικισμό της Νέας Φιλαδέλφειας προέρχονταν από 121 πόλεις της Μικράς Ασίας. Τη μερίδα του λέοντος είχαν οι προερχόμενοι από τη Σμύρνη (23.27%), την Κωνσταντινούπολη (12.72%) και τα Βρύουλα/Βουρλά (10.06%). Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη Φιλαδέλφεια, από την οποία πήρε το όνομα η περιοχή, προέρχονταν το 1.33% των κατοίκων.

Οι πίνακες που ακολουθούν αφορούν την πληθυσμιακή σύνθεση του προσφυγικού συνοικισμού και της σύγχρονης πόλης, τις απογραφές που έλαβαν χώρα στη Ν. Φιλαδέλφεια έως το 2001 και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των κατοίκων του προσφυγικού συνοικισμού.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Γρυλλής Π. (2009). Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του
προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής.
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.


Comments are closed.