Την ΑΕΚ του -13 θέλουμε;

0

Κανείς δεν θέλει να βλέπει έτσι την ΑΕΚ. Αυτήν την ΑΕΚ θέλουμε; Ακούει κανείς…


Comments are closed.